A balogfai juhász.

vasmedia
2018.03.28.


Balogunyom
községként Nagyunyom és Balogfa egyesítésével jött létre 1949-ben. A nagyunyomi uradalmat 19. század elejéig a Rumy család birtokolta. Tőlük 1820- ban Mikos László, aztán nyi Gábor vásárolta meg a birtokot. A Sényi család gazdaságának embereit is érintette Vasvármegyének már a 18. század közepén hatályba léptetett rendelkezése, amely a „pásztoremberek fényűzésének korlátozásával” akarta megelőzni az akkoriban gyakran előforduló tolvajlásokat, ezért betiltotta a cifraszűr viselését. 1834-ben Hegyi József pandúr hadnagy a Sorok menti falvakból összegyűjtött hat cifraszűrrel állított be a megyeházára. Ezek közül a legcifrábbat Hajnal András balogfai juhásztól kobozták el, és csak miután megesküdött, hogy, „sohasem viselte, kizárólag szegre akasztva tartotta” adták vissza neki. A másik ötről a díszt lefejtve, Nem használt a rendelet, a legények mindenáron tetszeni akartak „parasztul” adták vissza a tulajdonosaiknak. A rendelet a lányoknak tetszeni akaró legények erkölcsét a cifra szűrök elkobzása nem javította meg. A rendelkezést 1848- ban eltörölték. Nagyunyom romantikus díszítőelemeket is tartalmazó kastélyát 1923-ban gróf Woracziczky Olivér Magyarország belgiumi követe vásárolta meg, aki 1920-ban tagja volt az Apponyi Albert vezetésével a trianoni kastélyban tárgyaló magyar küldöttség jóvátételi kérdésekkel foglalkozó munkabizottságának. A gróf 1945-ban Ausztriába költözött. Egykori kastélyában a rendszerváltás időszakáig általános iskola működött.

Címkék: Balogunyom700

Az öreg vasútállomás

vasmedia
2018.02.20.

Ják-Balogunyom vasútállomás. A szolgálati helyiségben gyakran cseng a telefon. Naponta 34 vonat érkezik és halad át az állomáson. Az egyik szolgálattevő Tiborcz Antal: " A személyforgalom ugyan csökkent, de az áruk fel-és leadása az utóbbi években ugyancsak megnövekedett.

-A képen Tiborcz Antal Vasúti szolgálattevő
Ják-Balogunyom állomáson 1980-ban.
Fotó: Vas Népe -

Címkék: Balogunyom700

A vándorló tábla

vasmedia
2018.02.18.

régi Nagyunyomi faluvégen 150 éves házak tanúskodnak a múltról. Erre fele a község nem terjeszkedhetett tovább, aki építkezni akart a mostani főútvonal felé igyekezett.

Címkék: Balogunyom700

Szombathelyi víztorony

vasmedia
2018.02.01.

Szombathely - Szombathely létszáma a 19. század elején rohamosan gyarapodott. A kezdetleges ivó és szennyvízhálózat hiánya bénítóan hatott a városra.
1895-ben Éhen Gyula polgármesterré való választásával fejlődésnek látott a város. 1898 Március 29.-én az akkori képviselőtestület jóváhagyta a vízvezeték fejlesztést.
A pályázatot a Budapesti Szivattyú-és Gépgyár nyerte el a vele közösen induló Szombathely Város Általános Csatornázási Vállalattal.
A munkálatoknak köszönhetően létrejött az 500 m3 víztorony. Ez utóbbi objektum ( a Szent István Park felett látható) Kolbenheyer Viktor tervei alapján 1898 Július 1 és November 30 közt elkészült.  A megépített rendszer sokáig működött de 1925-ben a város lakósságnövekedése végett vízhiány lépet fel.  A vízhálózat bővítését 1927-28 közt készítették el, a most látható KRESZ parkban egy új víztoronnyal.

GALÉRIA

Ezeket a cikkeket olvastad már?